You are not connected. The newsletter may include some user information, so they may not be displayed correctly.

Nieuwsbrief Stravoc Contributie maart

Nieuwsbrief Stravoc Contributie maart

 

Stravoc Nieuwsbrief

‍ ‍

Beste Stravoc-leden, leden en ouders,

CONTRIBUTIE

Op of rond 20 maart a.s. zal automatische incasso plaatsvinden betreffende de tweede helft van de contributie conform onderstaand schema. Zoals reeds eerder aangegeven zijn de leden op de ALV van 7 november jl. akkoord gegaan met een verhoging van de contributie en shirtbijdrage van 5% (zoals verwerkt in het schema).

 

Leden die niet hebben gekozen voor automatische incasso van de contributie mogen zelf voor de betaling van het tweede deel (40%) zorg dragen (oranje gearceerd bedrag) vóór 20 maart a.s.

 

Nieuwe leden krijgen een apart schrijven via de mail.


In €

Leeftijd (peildatum = 1 oktober)

 

 

 

miv  2022/2023

21>

18/19/20

15/16/17

13/14

12<

Recreatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarcontributie 2022/2023

278,25

236,25

178,50

162,75

105,00

168,00

 

 

 

 

 

 

 

Bijdrage shirt

10,50

5,25

5,25

5,25

5,25

10,50

 

 

 

 

 

 

 

Incasso / betaling - november (60%)

173,25

144,90

110,25

100,80

66,15

107,10

 

 

 

 

 

 

 

Incasso / betaling - maart (40%)

115,50

96,60

73,50

67,20

44,10

71,40

 

Mochten er nog vragen zijn dan gewoon even ondergetekende bellen of mailen.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Hyundai Peter Janssen Stravoc

 

Ron Rademaekers - Penningmeester

Tel.: 06-10419689

 

E-mail: penningmeester@stravoc.nl


 

 


 Spon

K‍en je nog een potentiele sponsor?

Laat  het weten aan de sponsorcommissie!