You are not connected. The newsletter may include some user information, so they may not be displayed correctly.

Nieuwsbrief Stravoc september 2023

Nieuwsbrief Stravoc september 2023

 

Stravoc Nieuwsbrief

‍ ‍

Beste Stravoc-leden, leden en ouders,

Rabo Club Support

Ook dit jaar is er weer de Rabo Club Support actie. Alleen leden van de Rabobank kunnen

stemmen maar ben je nog geen lid kan je dat snel, makkelijk én kosteloos worden. Iedereen

vanaf 12 jaar die een bankrekening heeft bij de Rabobank kan dit via de Rabo app (klik op het

radartje “Service”) in gang zetten. Stemmen kan nog tot 26 september, ook dat kan dan via

die Rabo app of via de link Rabo ClubSupport – iedereen verdient een club - Rabobank . Je

mag op drie clubs stemmen dus stem in ieder geval op Stravoc en verder natuurlijk op twee

andere Royer Clubs, stichtingen of verenigingen.


Start seizoen 2023-2024

De trainingen voor het nieuwe seizoen zijn begonnen maar het heeft (weer) de nodige moeite

en inspanningen gekost om voor alle teams trainers en coaches te vinden. Het is gelukt en we

hebben er naast opnieuw vijf damesteams komend seizoen sinds lange tijd weer een derde

herenteam bij. De competitie begint op 23 september en het programma én de uitslagen van

de Stravoc-teams kan je snel opzoeken door te klikken op Vereniging Stravoc - Volleybal

competitie - Volleybal.nl . Alle teams spelen (vrijwel) altijd op dezelfde zaterdag thuis. Alleen

het heren-1 Stravoc/VC Weert team speelt 8 van de 11 thuiswedstrijden op donderdagavond in

sporthal Aan de Bron in Weert. Communicatie over het tel- en fluitschema volgt, zoals de

laatste jaren gebruikelijk is, via de appgroep “aanvoerders Stravoc”


Scheidsrechters

Op woensdagavond 30 augustus hebben een behoorlijk aantal leden deelgenomen aan de

module 2 e scheidsrechter. Hierdoor hebben we er in één keer maar liefst 7 (2 e ) scheidsrechters

bij waarmee het scheidsrechtersprobleem in ieder geval op korte termijn opgelost is. Toch

moeten we verder vooruit kijken en blijft het hard nodig dat er nieuwe (1 e ) scheidsrechters

opgeleid worden. Wil je de club helpen neem dan contact op met onze scheidsrechter-

coördinator. William Uebelgonne, die al jaren weinig binding meer had met Stravoc, is gestopt

met deze functie en die is (voorlopig?) overgenomen door Ton Tindemans. Dus bij vragen of

opmerkingen over scheidsrechters kan je contact opnemen met Ton.


Stand van zaken m.b.t. de Kantien

Zoals jullie wellicht weten heeft de gemeente Weert, na het stoppen van Jos en Bianca,

gezocht naar een nieuwe uitbater voor De Kantien. Helaas is deze niet gevonden.

De afgelopen maanden hebben de verenigingen die gebruik maken van de sporthal

(Handbalvereniging Stramproy, Badmintonclub Stramproy, Basketbalvereniging BAL en

Stravoc) samen met de Dorpsraad, Rooj Samen Verbonden en de Biljardverenigingen,

gesprekken gevoerd met de gemeente over het gebruik van De Kantien.

In het kort komt het er op neer dat is besloten om het exploiteren van De Kantien gezamenlijk

op te pakken. Basketbalvereniging BAL heeft hierin het voortouw genomen en wordt daarbij

ondersteund door de overige verenigingen. BAL heeft hierin ruime expertise opgedaan

aangezien zij ook de kantine bij sporthal Boshoven exploiteren.

Uitgangspunt is dat op wedstrijddagen De Kantien geopend is en dat er barbezetting aanwezig

zal zijn. Op trainingsavonden kan gebruik worden gemaakt van De Kantien op eigen initiatief

(iedere vereniging heeft een eigen sleutel). Er is dan geen bardienst aanwezig. Het nuttigen

van consumpties vindt in dat geval plaats op basis van goed vertrouwen. Betaling is alleen

mogelijk via pin.

We zijn nog volop in overleg met elkaar over het verdere gebruik. In De Kantien moet ook nog

het nodige gebeuren om van start te kunnen.

We houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen via de aanvoerders-appgroep.


Jeugdfonds Sport en Cultuur

We willen de ouders van jeugdleden, attent maken op de mogelijkheid om ondersteuning te

krijgen bij betalen van de contributie. Steeds meer gezinnen hebben het financieel moeilijk en

het Jeugdfonds Sport en Cultuur Limburg biedt de mogelijkheid om, onder bepaalde condities,

de contributie te betalen zodat het kind toch onbezorgd lid kan blijven (evt. worden) van een

sportclub. Meer info hierover is te vinden onder Limburg | Jeugdfonds Sport & Cultuur


Tenslotte noteren in je agenda:

Maandag 6 november 20.30 uur: ledenvergadering bij Van Loon (t.z.t. volgt uitnodiging en meer info)

 Spon

K‍en je nog een potentiele sponsor?

Laat  het weten aan de sponsorcommissie!