You are not connected. The newsletter may include some user information, so they may not be displayed correctly.

Nieuwsbrief Stravoc oktober 2023

Nieuwsbrief Stravoc oktober 2023

 

Stravoc Nieuwsbrief

‍ ‍

Beste Stravoc-leden, leden en ouders,

ALV seizoen 2023-2024

De algemene ledenvergadering is 6 november in de kantien, aanvang 20:30.

Het bestuur heet jullie van harte welkom op deze avond.


Afmelden kan bij onze secretaris@stravoc.nl, wil je alsnog een vraag stellen of een agenda punt inbrengen dan kan je het bestuur een kort berichtje sturen via de secretaris.


De agenda:

1. Opening

a. Vaststelling agenda

b. Mededelingen

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 7-11-2022

3. Commissieverslagen

a. Jeugd

b. Senioren Dames

c. Senioren Heren

d. Recreanten

e. Scheidrechterzaken

4. Financiën

5. Verslag en benoeming kascommissie (Jac Nijs en Jean-Paul Favie)

6. Sponsoring

7. Beheer Café de Kantien

8. Bestuursverkiezing, William Uebelgönne is aftredend en niet herkiesbaar als bestuurslid.

9. Rondvraag en sluiting


RABO CLUB SUPPORT

Ook dit jaar is er weer een mooi bedrag ontvangen van de Rabo Club Support actie,  762,24 Euro!. Dank voor het stemmen.

 
 Spon

K‍en je nog een potentiele sponsor?

Laat  het weten aan de sponsorcommissie!